Έγκυρη 12 Ιαν 2021 – 31 Δεκ 2021
Κατάθεση εγγράφων από το γραφείο μας για την είσπραξη εξόδων κηδείας από τον ΕΦΚΑ και πληροφορίες μεταβίβασης συντάξεως λόγω θανάτου.